Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum (BSL)
Prijs: € 23,-
ISBN-nummer: 978 90 368 2510 8
Bestellen: https://www.bsl.nl/shop/opnieuw-geleerdoud-gedaan-9789036825108

Het boek bestaat uit twee delen. In de eerste 100 pagina's van het boek wordt de theorie van het lerend vermogen behandeld. De werking van het brein/geheugen wordt uitgelegd. Er wordt uitleg gegeven over de aantasting van de hersenen bij verschillende vormen van dementie en de invloed daarvan op het lerend vermogen. In het tweede deel van het boek staan 67 praktijkverhalen centraal.

Het boek bestaat uit twee delen. In de eerste 100 pagina's van het boek wordt de theorie van het lerend vermogen behandeld. De werking van het brein/geheugen wordt uitgelegd. Er wordt uitleg gegeven over de aantasting van de hersenen bij verschillende vormen van dementie en de invloed daarvan op het lerend vermogen.

Vervolgens worden verschillende vormen van leren van mensen met dementie uitgelegd. Hierin wordt aangegeven waarin leren bij mensen met dementie verschilt van leren bij mensen met onaangetaste hersenen. De vier best werkende leervormen van mensen met dementie worden uitgelegd: foutloos leren, associatieleren, emotieleren en operant leren. Ook wordt een stappenplan voor leerprocessen doorgenomen.

In het tweede deel van het boek staan 67 praktijkverhalen centraal. Deze praktijkverhalen gaan over thema's als:

  • gedrag
  • communicatie
  • omgang met moderne hulpmiddelen
  • zelfredzaamheid
  • activiteiten
De praktijkverhalen zijn aangeleverd door familieleden en zorgverleners van mensen met dementie en worden vaak voorzien van een toelichting door de auteurs. Ook staan bij de praktijkverhalen veel foto's.
Het boek bevat ook één bijzonder en persoonlijk voorbeeld, waarin Irmgard van Dixhoorn beschrijft dat haar moeder ondanks een jarenlang aanwezige en progressieve dementie, toch nog zelfstandig woont in een aanleunwoning. De toepassing van het lerend vermogen speelt hier een rol in.

Het voorwoord van het boek is geschreven door twee mensen:
- Maria van der Hoeven, oud minister van onderwijs en van economische zaken, mantelzorger van haar eigen man en voorzitter Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland
- Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland.