• Het belang van de begeleiders

Het belang van de begeleiders

De belangrijkste beïnvloeders van het lerend vermogen van mensen met dementie zijn hun begeleiders: familie, zorgverleners en vrijwilligers. Ongemerkt en onbewust maakt iedereen gebruik van het lerende vermogen van de mens met dementie. Het is voor begeleiders de uitdaging om dit meer bewust te gaan doen. Met prachtige resultaten tot gevolg, zoals beschreven in het boek (Op)nieuw geleerd, oud gedaan en te zien is in de vele fimpjes op deze site.

Net als bij gezonde mensen, leert ook iedere mens met dementie anders. Maatwerk, aansluiten bij voorkeuren en gewoontes, leidt tot de beste resultaten. Er wordt veel (wetenschappelijk) onderzoek naar het lerend vermogen van mensen met dementie gedaan. Hieruit blijkt keer op keer dat er echt nog veel leervaardigheid is, zowel bij beginnende als gevorderde dementie.

Het is goed om u te realiseren dat leren bij mensen met dementie anders werkt dan bij mensen zonder dementie. Mensen met dementie moeten immers leren, terwijl een belangrijk hulpmiddel bij normale leerprocessen, het geheugen, niet goed meer werkt. De best werkende leermethodes bij mensen met dementie zijn die leermethodes waarin minder of zelfs helemaal geen beroep wordt gedaan op het geheugen. Gelukkig zijn dit leermethodes die ook gezonde mensen met zeer grote regelmaat toepassen. Dit zijn de zogenoemde automatische of onbewuste leerprocessen.

Mensen met nog goed werkende hersenen, kunnen leren van hun eigen fouten. Mensen met dementie in de regel niet. Sterker nog, dat werkt in de regel averechts; door fouten worden 'intiatiefloosheid en faalangst versterkt/aangeleerd. Fouten verstoren ook automatische leerprocessen.