Toolkit voor de docent

Hoe spreek je het lerend vermogen van mensen met dementie aan?
Deze toolkit geeft daar een antwoord op. In de toolkit staat een serie films centraal. In deze films worden mensen met dementie geportretteerd die iets hebben geleerd, met daarbij een uitleg van hoe dit is bereikt. Door middel van gevarieerde opdrachten op basis van de films, leren de studenten hoe zij in hun eigen praktijk gebruik kunnen maken van het lerend vermogen.

De toolkit biedt de docent aan het HBO of MBO een handreiking om op een prikkelende en interactieve manier aan de slag met het lerend vermogen van mensen met dementie.