Zorginnovatiebureau DAZ verzorgt trainingen over het lerend vermogen van mensen met dementie. In verpleeghuizen, bij wijkteams, zowel aan beroepskrachten, als aan vrijwilligers en familieleden.  Ook geven wij lezingen en workshops over dit onderwerp. Regelmatig zijn wij in Alzheimercafé's om de mogelijkheden die het lerend vermogen biedt, toe te lichten. Voor docenten van Hogescholen en ROC's verzorgen wij bijscholingsdagen. 

Op deze pagina treft u informatie over 4 trainingen die DAZ rond het lerend vermogen regelmatig verzorgt.