•  Overige leertrainingen

Overige leertrainingen

Beïnvloeden van gedrag bij dementie
Praktische vaardigheden om gedrag te beïnvloeden. Het gaat zowel over het voorkomen van bepaald gedrag, als het bijsturen van sturen. Bijvoorbeeld initiatiefloosheid, repeterende vragen, agressie, bemoeizucht, roepen. In de training is veel aandacht voor de eigen houding en gedrag van begeleiders.

Duur: 3 dagdelen
Doelgroep: professionals, vrijwilligers, familie/mantelzorgers/vrienden

Neem voor deze training contact op met zorginnnovatiebureau DAZ: info@anderszorgen.nl of 035-6220336.