• Lerend vermogen bij dementie

Lerend vermogen bij dementie

Mensen met dementie kunnen nog dingen aan- en afleren. Dit geldt zowel voor mensen met beginnende dementie, als mensen met meer gevorderde dementie. Op deze website vindt u informatie over een boek, waarin de werking van dit lerend vermogen wordt uitgelegd, en waarin ook de prachtige resultaten te lezen zijn. Ook treft u op deze website tientallen filmpjes waarin  deskundigen, mensen met dementie en hun begeleiders laten zien hoe het lerend vermogen werkt en wat het effect kan zijn.
Leervormen die goed werken bij mensen met dementie, zijn leervormen, waarbij niet of maar in beperkte mate gebruik gemaakt wordt van het geheugen. We noemen dit ook wel onbewuste of automatische leervormen. In het boek en in de filmpjes worden vier verschillende goed werkende leervormen bij dementie uitgelegd.

Het lerend vermogen wordt steeds meer toegepast.

Bereikte resultaten zijn onder andere:

  • Weer zelf dagelijkse handelingen verrichten, zoals boterham smeren, aankleden, koffie zetten
  • Bedienen van een tabletcomputer of  spelcomputer
  • Omgang met moderne hulpmiddelen
  • Niet meer 200 keer op een dag dezelfde vraag stellen
  • Niet meer agressief zijn, bijvoorbeeld slaan of schreeuwen
  • Een vaste wandelroute aanleren
Ook meer beleidsmatig heeft slim gebruik van het lerend vermogen grote gevolgen, zoals:
  • Langer thuis wonen wordt makkelijker
  • Gesloten afdelingen in verpleeghuizen, kunnen (deels) weer open worden
  • Meer zelfredzaamheid
Daarom is het zo belangrijk dat steeds meer familieleden, vrijwilligers en beroepskrachten in de dementiezorg snappen hoe deze resultaten bereikt kunnen worden. Hopelijk dient deze website hiervoor als inspiratiebron. Speciaal voor het zorgonderwijs aan ROC’s en Hogescholen is een toolkit over het lerend vermogen ontwikkeld, voor familie en zorgverleners zijn er trainingen ontwikkeld. Ook hierover treft u meer info op deze site.