Het lerend vermogen gaat verder - de weg naar de piano