Instructie 'leren beeldbellen tijdens Corona-crisis'

Ouderen met dementie krijgen door de Corona-crisis minder bezoek. Beeldbellen kan voor hen veel toegevoegde waarde hebben. Zorg daarom dat ouderen met dementie een (oude) tabletcomputer krijgen en leer hun die te bedienen voor vooralsnog alleen de functie 'BEELDBELLEN'. Speciaal voor de Corana-crisis schreef DAZ een instructie hoe ouderen in verpleeghuizen en thuis dit kunnen leren. Deze instructie kunt u hier downloaden. Toepassen van deze instructie vraagt beperkte tijd van zorgverleners. Succes!
In aanvulling op deze instructie is ook een handreiking voor familieleden verschenen. Wat moeten zij juist wel en niet doen als ze beeldbellen met iemand in het verpleeghuis. Download deze handreiking hier.