Basistraining 'Leren met dementie'

Over de toepassing van het lerend vermogen van mensen met dementie. Gericht op meer zelfredzaamheid. Veel aandacht voor gedrag. Praktisch, met veel eigen casuïstiek van deelnemers.
Duur: 5 dagdelen
Doelgroep: Professionals, vrijwilligers, familie/mantelzorgers/vrienden.

Inmiddels hebben duizenden mensen deze training gevolgd, met als gemiddeld rapportcijfer een 8,3.

Enkele zorggroepen hebben de toepassing van dit lerend vermogen inmiddels een speerpunt van hun dementiebeleid gemaakt. DAZ helpt zorggroepen die dat willen graag middels advies en een train-de-trainer aanpak.